Giới thiệu Chi hội Sài Gòn


Chi hội Sài Gòn trực thuộc Hội Doanh Nhân Trẻ TP. HCM được thành lập năm 2009, quy tụ trên 150 hội viên là các doanh nhân trẻ từ 18 đến 45 tuổi trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau có trụ sở đóng trên địa bàn các quận (xxx) tham gia hoạt động.

Chi hội Sài Gòn là một ngôi nhà chung của doanh nhân trẻ, với tinh thần luôn gắn kết, cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tiếp cận thị trường, cùng nhau phát triển, kết nối giao thương giữa các thành viên chi hội với các doanh nhân thuộc các chi hội, hiệp hội bạn và lãnh đạo các địa phương.

Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ XI

 1. Hoạt động của Chi hội
  • DẤN THÂN, gắn kết và phát triển hội viên
  • ĐỘT PHÁ nâng tầm doanh nhân
  • LAN TOẢ giá trị và kết nối giao thương
 2. Hoạt động Hội viên
  • Thu hút hội viên mới với giá trị thực tiễn
  • Gắn kết hội viên hiện tại thông qua nhiều hoạt động
  • Đồng hành và lan toả giá trị doanh nhân trẻ
 3. Cam kết của Ban Chủ nhiệm
  • Quản lý tài chính hiệu quả và minh bạch
  • Lan tỏa hình ảnh của YBA
  • Nâng cao trách nhiệm cộng đồng

Các hoạt động chính

Đào tạo và chia sẻ

Kết nối giao thương

Thăm doanh nghiệp hội viên

Gắn kết hội viên

Cafe Doanh nhân Saigon

Family day

Chủ nhiệm các nhiệm kỳ